Zieloni na własnych
technologicznychzasadach

Liczymy ślad węglowy TT, tak aby wiedzieć jak bardzo obciążamy środowisko i podejmować kroki by te szkody zminimalizować.

Mamy plan, aby do końca 2022 roku cała flota samochodowa Grupy była elektryczna lub hybrydowa, a nasze biura w 100% były zasilane energią słoneczną.

W 2020 jeden pracownik TT wyprodukował:

W 2020 jeden pracownik TT wyprodukował: 1,1 co2

Wykorzystujemy naszą wiedzę i umiejętności DO Tworzenia rozwiązań IT, które działają na korzyść naszej planety

Systemy TT zoptymalizowały największą sieć ciepłowniczą w Europie powodując redukcję o ponad 145 tys. ton CO2

Czyli ile?

TAKĄ ILOŚĆ CO2 ABSORBUJE PRZEZ ROK:

23 068 181 drzew
23 068 181 drzew
=
32 945 hektarów lasu
32 945 hektarów lasu
=
powierzchnia Łodzi
powierzchnia Łodzi

Optymalizator SILO, wdrożony w elektrowni w Rybniku, przez rok redukuje emisję CO2 o 8 tys. ton

Czyli ile?

TAKĄ ILOŚĆ CO2 ABSORBUJE PRZEZ ROK:

1 291 818 drzew
1 291 818 drzew
=
1 845 hektarów lasu
1 845 hektarów lasu
=
powierzchnia warszawskiego Śródmieścia
powierzchnia warszawskiego Śródmieścia

WSKAŹNIKI DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH

32%

ZMNIEJSZENIE ŚLADU WĘGLOWEGO

*w przeliczeniu na jednego pracownika, porównanie lat 2019 do 2020

9

ILOŚĆ
SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH
WE FLOCIE
SAMOCHODOWEJ

5 KG

ZMNIEJSZENIE ILOŚCI
PRODUKOWANEGO
PLASTIKU

*przykład: listopad
2019 do marzec 2020
w warszawskim
biurze

30%

ZMNIEJSZENIE
ZUŻYCIA ENERGII
W BIURACH

*przykład: lipiec 2019
do lipiec 2020
w warszawskim
biurze

Aktualności
Panele fotowoltaiczne w biurze w Ostrowie Wielkopolskim i Warszawie
Panele fotowoltaiczne
IT dla dobra planety
Ręka zgniatająca butelkę
Zielone biura TT
Kosze na śmieci