CSR

Od początku działalności Transition Technologies ważny był dla nas sposób prowadzenia biznesu i angażowanie się w życie społeczne. Mieliśmy świadomość, że budowa silnej i stabilnej firmy jest możliwa tylko dzięki zaangażowaniu i pasji pracowników, zaufaniu naszych partnerów, a także świadczeniu najwyższej jakości usług.

Społeczne zaangażowanie, tworzenie unikatowych rozwiązań pomagających poprawić komfort ludzkiego życia oraz szeroko rozumiana edukacja są częścią naszej codziennej praktyki biznesowej i nieodłącznym elementem planów na przyszłość. Chętnie także dzielimy się naszymi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami, popularyzując ideę społecznej odpowiedzialność biznesu.

SeeingAssistant

Większe możliwości dla osób z dysfunkcją wzroku! W centrum naszych działań zawsze znajduje się człowiek. W oparciu o potrzeby osób niewidomych i słabowidzących, zespół naszych specjalistów opracował szereg aplikacji mobilnych tworzących rodzinę Seeing Assistant - grupę wirtualnych asystentów, którzy ułatwiając wykonanie codziennych czynności, podnoszą jakość życia osób z dysfunkcją wzroku. Aplikacja jest ceniona przez osoby z dysfunkcją wzroku na całym świecie.

Przejdź do strony
SeeingAssistant

SORTEK

SORTEK

Zespół programistów TT opracował aplikację SORTEK (dostępna w Google Play i App Store), która pomaga prawidłowo segregować odpady. Obecnie zespół badawczo-rozwojowy specjalizujący się w projektach z zakresu przetwarzania obrazu i Data Science pracuje nad aplikacją, która rozpozna śmieć i wskaże do którego kosza go wrzucić.

Zaprogramuj swoją przyszłość z TT już dziś!

Obserwując trendy na rynku pracy oraz prognozując kierunki jego dalszego rozwoju podjęliśmy aktywne działania na rzecz nauki podstaw programowania wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Od listopada 2015 roku realizujemy ogólnopolski program edukacyjny "Zaprogramuj swoją przyszłość", którego celem jest rozwój praktycznych umiejętności w zakresie podstaw programowania. Wierzymy, że nabyte przez uczniów umiejętności ułatwią im wejście na konkurencyjny rynek pracy.

Zaprogramuj swoją przyszłość z TT już dziś!

Projekt Echovis

Projekt Echovis

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego narzędzia umożliwiającego rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku. Wykształcenie tej umiejętności pozwoli osobom niewidomym i słabowidzącym na większą niezależność, pewność w poruszaniu się oraz poprawę funkcjonowania w życiu codziennym. Stworzenie rozwiązania informatycznego w ramach projektu "EchoVis" może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia zdolności postrzegania świata przez osoby z dysfunkcja wzroku w codziennym życiu.

Przejdź do strony

Projekt EPISTOP

Angażujemy się także w badania z zakresu medycyny. Przykładem takiej działalności jest projekt EPISTOP. Celem projektu EPISTOP jest lepsze zrozumienie mechanizmów rozwoju padaczki u dzieci ze stwardnieniem guzowatym. W projekcie uczestniczy 14 szpitali i laboratoriów z Europy, USA i Australii.

Przejdź do strony
Projekt EPISTOP