Badania i rozwój

„Jeżeli polskie firmy chcą się rozwijać, muszą inwestować w badania. Obecnie, aby gospodarka danego kraju mogła być konkurencyjna na tle pozostałych państw oraz bezpieczna przed cyberatakami, szczególny nacisk powinien zostać położony właśnie na rozwój innowacji w sektorze IT.”

prof. Konrad Świrski

Prezes Transition Technologies

B+R w liczbach

2

miejsce w kategorii Firmy Informatyczne o najwyższych nakładach na R&D w 2018

3

mln zł nakłady na R&D w 2018

120

projektów badawczych

40

pracowników naukowych

Nasze badania
badawczo-rozwojowe

Poprawiamy jakość życia

Stworzyliśmy pakiet aplikacji SEEING ASSISTANT wspomagających osoby niewidome i słabowidzące w codziennym życiu.

Nasze innowacyjne narzędzie ECHOVIS umożliwia rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku.

Dbamy o środowisko naturalne

System SILO wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów przemysłowych - w szczególności procesu spalania w kotle energetycznym, redukując emisję NOx i CO2.

Tworzymy innowacyjne rozwiązania dla energetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i przemysłu

Autorski wielofunkcyjny i wielomodułowy system informatyczny LUXtrade wspiera procesy biznesowe w handlu energią.

Tworzony przez nas system gasLUX wspiera procesy biznesowe na rynku gazu, od marketingu, poprzez komercyjne i techniczne zarządzanie, skończywszy na rozliczaniu i fakturowaniu zrealizowanych usług.

Informatyzujemy służbę zdrowia

Stworzyliśmy rozwiązanie MEDSTREAM, które wspomaga analizę danych zgromadzonych w systemach szpitalnych, w pełni zintegrowane z systemem szpitalnym i pozwala tworzyć dowolne kryteria wyszukiwania.

Międzynarodowy program naukowo-badawczy EPISTOP, w którym badana była padaczka od etapu powstawania pierwszych zmian w mózgu, zanim jeszcze widoczne są napady drgawek.

Opinie o naszych działaniach B+R